Aftrekbaarheid rente van lening voor verbouwing

Rente van een lening die is aangegaan voor een verbouwing, is aftrekbaar. U mag de rente volgens een uitspraak van de Hoge Raad alleen maar aftrekken vanaf het moment dat u de lening daadwerkelijk gebruikt voor de verbouwing, dus vanafhet moment dat u de rekeningen voor de verbouwing betaalt. . .
De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat de rente op een lening die is aangegaan voor verbetering of onderhoud van de woning gedurende het eerste halfjaar na het afsluiten van de lening volledig aftrekbaar is, ook al begint de verbouwing niet meteen (maar wel binnen dit halve jaar). Als het geld in een depot staat, valt dit in deze periode in box 3· Onder depot wordt hier verstaan een speciaal voor de verbouwing geopende rentedragende rekening.
Als u na afloop van deze zesmaandsperiode het geld van de lening in een apart depot houdt, mag u de rente nog anderhalf jaar aftrekken na aftrek van de rente van het depot, tenzij op een eerder tijdstip blijkt dat het depot niet meer bestemd is voor betalingen van de verbouwing. Daarna vallen zowel het restant van de lening als het depot in box 3 totdat het depot weer wordt gebruikt voor betalingen van de verbouwing. Als het geld niet in een bouwdepot staat maar bijvoorbeeld op uw spaarrekening, geldt na zes maanden weer de hoofdregel: aftrek van rente voor zover de lening is gebruikt om de verbouwing te betalen en het saldo van de spaarrekening, inclusief de gelden die met de lening zijn verkregen, in
box 3.

Kom op, denk niet alleen aan jezelf, deelGoogle+LinkedInPinterestFacebookEmail